Categories
เที่ยวภาคกลาง

ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์

ไหว้เจดีย์ 3 องค์ ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ แห่งราชธานีเก่า

ตื่นเช้า ทำบุญ ตักบาตร มักจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผมกับคุณยายไปแล้ว ไม่หุงข้าวก็ทำกับข้าวรอเตรียมใส่บาตรตอนเช้ามืดของทุกวัน แต่วันนี้วันพิเศษของผมนั้นก็คือวันหยุดแม้จะหยุดงานเพิ่มอีกแค่ 1 วัน แต่ผมก็สามารถออกไปเที่ยวได้ มันคือการเที่ยวแบบ วันเดย์ทริป ไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งวันหยุดครั้งนี้ผมจะขอไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจุดเด่นคือ เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ตัังอยู่ 3 องค์ นั้นคือ “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งมีค่าเข้าชมโดยที่ คนไทยราคา 10 บาท และถ้าเป็นชาวต่างชาติจะราคา 30 บาท

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรอบๆ วัดพระศรีสรรเพชญ์จะรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดอยุธยา เช่น วัดมงคลบพิตร ป้อมมุมวัดพระรามาวาส และพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาท เป็นต้น วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดที่อยู่ในวังหลวงมีสถานะเท่ากับวัดพระแก้ว ด้วยความที่วัดนี้ไม่มีพระอยู่ทำให้วัดนี่เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ เหตุผลที่ว่าทำไมตั้งชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชญ์ นั้นเพราะว่าเป็นการอ้างอิงมาจากชื่อของพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นอย่างสวยงามจากทองสำริด ซึ่งมีชื่อว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญมากในสมัยอยุธยา ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวง บริเวณภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีเจดีย์รายทั้งหมด 33 องค์ ซึ่งทุกเจดีย์จะบรรจุกระดูกหรือพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในรัชสมัยของกรุงศรีอยุธยา เช่น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นต้น 

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

จุดเด่นหรือสถานที่ที่เป็นเหมือนแลนมาร์คของวัดพระศรีสรรเพชญ์คือ “เจดีย์ 3 องค์” ซึ่งเจดีย์ 3 องค์ถูกสร้างขึ้นในครั้งสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งตอนแรกสั่งให้ทรงสร้างขึ้นเพียงแค่ 2 องค์เท่านั้น เจดีย์องค์แรกที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ความสำคัญของเจดีย์องค์นี้คือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาของท่าน หรือที่เรารู้จักกันคือ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” และพระบรมอัฐิของ “สมเด็จพระราชาธิราชที่ 3” ซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาของท่าน  และเจดีย์องค์สุดท้ายถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาหน่องพุทธางกูร เพื่อที่จะเป็นเจดีย์ที่จะบรรจุกระดูกหรือพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของสมัยอยุธยาหรือ “สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2”

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

เมื่อเวลาผ่านไป…เจดีย์ทั้ง 3 องค์ถูกบูรณะอีกครั้งในสมัยของจอมพลท่านหนึ่งที่ทุกคนรู้จักคือ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” จะเป็นยังไงถ้าเราได้มาเห็นในสภาพที่สมบูรณ์ 100 % แบบในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะสวยงามมากแค่ไหนเพราะแค่เราเห็นในปัจจุบันยังสวยงามขนาดนี้เลย แต่ถ้าใครสนใจมาเที่ยวชมสามารถเข้าชมได้ฟรี

รวม ที่เที่ยว ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ไว้ที่นี่ทั้งหมด เที่ยวไปกับเรา tiewkanna.com สามารถติดตามทาง page Facebook กิน นอน เที่ยวไหน

คำขวัญประจำจังหวัด ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา