ไปเที่ยวชม วังบางขุนพรหม วังเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

ไปเที่ยวชม วังบางขุนพรหม วังเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

ไปเที่ยวชม วังบางขุนพรหม วังเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

วังบางขุนพรหม เป็นวังเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอาคารที่สวยงามด้วยลวดลายปูนปั้น ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนซองส์ (Renaissance) และศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากยุคบารอค (Baroque) และโรโกโก (Rococo) บทนี้จึงขอนำ ไปเที่ยวชม วังบางขุนพรหม วังเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มาฝากทุกคนกัน ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมด้วยกันแล้ว เราเดินทางไปด้วยกันเลย

ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พระประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ประทานกำเนิดวังบางขุนพรหม และห้องสำคัญต่าง ๆ เช่น “ห้องสีชมพู” ห้องที่สวยที่สุดของวังบางขุนพรหม “ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์” ห้องทำงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนแรก จนถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 10 เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้าชมวังบางขุนพรหม โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และงดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด และรองเท้าแตะ รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม, ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในพิพิธภัณฑ์, ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามถ่ายภาพภายในอาคารตำหนักวังบางขุนพรหม เป็นต้น

ภายในวังบางขุนพรหมประกอบไปด้วยห้องสำคัญ ๆ หลายห้อง แต่ห้องที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดในวังนี้ ได้แก่ ห้องสีชมพู ซึ่งถูกทาเป็นสีชมพูอ่อนและประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปสีชมพูเข้าชุดกันอย่างหรูหรา สวยงาม ดังนั้น ในอดีตจึงมีการใช้ห้องนี้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ

  ห้องสีชมพู : ชมความงามของอดีตห้องท้องพระโรงสำหรับต้อนรับอาคันตุกะสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ด้วยการตกแต่งทั้งห้องในโทนสีชมพูและมีความงดงามกว่าห้องอื่น ๆ ด้วยลวดลายปูนปั้นเดินลายทองทั้งที่ผนัง กรอบของช่องเปิด และฝ้าเพดาน

   ห้องสีน้ำเงิน : เดิมทีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงตั้งพระทัยให้ห้องนี้เป็นห้องรับรองอาคันตุกะของหม่อมเจ้าประสงค์สม ชายา แต่ในปัจจุบันห้องนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งได้มีการพระราชทานแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2489

รายละเอียดการเข้าชม: พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล/หมู่คณะโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร โดยวันจันทร์-วันอังคาร เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล (ไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า) ส่วนวันพุธ-วันศุกร์ สำรองไว้สำหรับการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ โปรดโทรศัพท์สอบถามตารางการเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เพื่อจองวัน/เวลาเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามด้านล่าง หลังจากนั้นจึงทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมถึงผู้อำนวยการหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2283-5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152, 0-2356-7702 และ 0-2283-5265

 โทรสาร : 0- 2283-6115 หรือทาง e-mail ที่ Museum@bot.or.th

นี่ก็คือ ไปเที่ยวชม วังบางขุนพรหม วังเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่นำมาฝากกัน ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมที่นี่ ก็ติดต่อไปตามช่องทางที่แนบไว้ให้ด้านบนกันได้เลย แล้วบทหน้าเรามาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปสรรหามาฝากกันอีกได้ในทุกสัปดาห์ จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้าง เราต้องมาติดตามกันต่อ

สถานที่เที่ยว ที่น่าสนใจ ที่รวม ที่เที่ยว ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ไว้ที่นี่ทั้งหมด เที่ยวไปกับเรา tiewkanna.com สามารถติดตามทาง page Facebook กิน นอน เที่ยวไหน

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email